Chính sách thông tin hàng hóa

Thông tin về hàng hóa công bố trên website Humtto.vn đã bao gồm các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

Các sản phẩm khách hàng nhận được đều là sản phẩm nhập khẩu, có chứng từ và CO đầy đủ. Tem phụ bao gồm:

  • Tên hàng hóa
  • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty TNHH Vietmadeco
  • Xuất xứ hàng hóa.
  • Đơn vị nhập khẩu
  • Giá bán sản phẩm
  • Thông tin nhà máy sản xuất